Sociale veiligheid

Sociale veiligheid

We vinden het binnen Scouting Sint Maarten belangrijk dat leden binnen een sociaal veilige omgeving leuke en uitdagende Scoutingactiviteiten kunnen doen. Sociale veiligheid binnen onze groep betekent dat leden zich beschermd weten en voelen tegen grensoverschrijdend gedrag in de vereniging. Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen (gedragscode) en de wet. Zoals bijvoorbeeld: zeden, verduistering, pesten, groepsdruk, geweld etc. Samen met Scouting Nederland werken wij actief mee aan de bescherming van alle leden op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Bewustwording en preventie zijn belangrijke ingrediënten die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving. Scouting Nederland besteed aandacht aan het onderwerp d.m.v. trainingen en beschikt over een Protocol grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast heeft Scouting Nederland een gedragscode een stappenplan “In Veilige Handen”

Verklaring Omtrent het Gedrag

Scouting Nederland en Scouting Sint Maarten willen haar leden een fysiek en sociaal veilige omgeving bieden. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die Scouting Nederland getroffen heeft om binnen de organisatie een veilige omgeving voor kinderen te bieden. Het aanvragen van een VOG is een belangrijk hulpmiddel. De VOG is niet het wondermiddel om grensoverschrijdend gedrag binnen Scouting te voorkomen, maar zorgt er wel voor dat personen die eerder in de fout zijn gegaan met kinderen en daardoor bij justitie bekend zijn, niet bij Scouting aan de slag kunnen. Een VOG is verplicht voor alle vrijwilligers, ongeacht of ze wel of niet direct in aanraking komen met jeugdleden. Dus niet alleen voor leiding, maar bijvoorbeeld ook voor bestuursleden, trainers, organisatoren, beheerders, vrijwilligers op kampeerterreinen en plusscouts moet een VOG worden aangevraagd.

Gedragscode

De gedragscode geeft grenzen aan in het contact met minderjarigen. Deze code dient door iedereen die een functie binnen onze Scoutinggroep vervult, te worden onderschreven. Wij maken gebruik van de gedragscode van Scouting Nederland die je hieronder kunt downloaden. Alle vrijwilligers worden bij aanvang van hun vrijwilligerswerk gewezen op deze gedragscode.

Aanstellingsbeleid

Om te zorgen dat de wensen en verwachtingen van (nieuwe) vrijwilliger(s) matchen met de wensen van onze organisatie voeren wij niet alleen intakegesprekken maar hebben we ook conform Huishoudelijk reglement van Scouting Nederland een soort proefperiode. In die proefperiode zoomen we o.a. in op de inhoudelijke functie, de gedragscode, het Huishoudelijk reglement en allerlei trainingen die onze (nieuwe) vrijwilligers kunnen volgen om zich zo snel als mogelijk onderdeel te voelen van onze organisatie. Als bestuur maken wij gebruik van diverse methodieken die door Scouting Nederland zijn ontwikkeld.

 

In de pagina’s hieronder is meer te lezen over de stappen die Scouting Nederland zet om blijvend te werken aan een sociaal veilig omgeving.