Bestuur & vertrouwenspersoon

Bestuur

Het bestuur van onze groep bestaat uit een groepsvoorzitter, secretaris, groepsbegeleider, penningmeester en beheerder. Het bestuur wordt in het uitvoeren van haar bestuurstaken ondersteund door een aantal aandachtsfunctionarissen.

De bestuursleden initiëren de visie, missie en het beleid van onze vereniging. Hiervoor komen zij eens per maand bij elkaar en bereiden zij de groepsraad voor. De groepsraad is het belangrijkste orgaan binnen onze vereniging en bestaat uit alle gekozen stafleden van onze groep, het bestuur en vertegenwoordigers van de Wilde Vaart, Loodsen en Plus Scouts. Alle besluiten binnen onze vereniging worden door de groepsraad genomen.

De aandachtsfunctionarissen voeren op hun aandachtsgebied het beleid uit wat wordt geïnitieerd door het bestuur en bepaald door de groepsraad. Deze functionarissen vallen onder verantwoordelijkheid van de bestuursleden.

Beleid, visie en missie van de vereniging worden vastgelegd in het Groepsperspectief. Jaarlijks stelt het bestuur het jaarverslag op. Het bestuur van vereniging en stichting Sint Maarten is momenteel als volgt samengesteld;

  • Edwin Brussen, Voorzitter
  • Kelly Nicaise, Secretaris
  • Sander Koster, Penningmeester
  • Natasja van der Flier, Groepsbegeleiding
  • Robin Nicaise, Bestuurslid beheer

Vertrouwenspersoon

Iedereen moet zich thuis voelen bij onze vereniging, dat is een van de speerpunten van Scouting. Mocht dat om wat voor reden niet zo zijn, dan hopen we dat dat uitgesproken wordt. Liefst onderling natuurlijk, maar soms kom je er samen niet uit. Stap dan naar een van de leidingleden, of naar iemand van het bestuur. Als ook dat niet mogelijk is, weet dan dat wij twee vertrouwenspersonen hebben die je altijd kunt benaderen.

Onze vertrouwenspersonen kennen de groep goed, maar zijn zelf niet meer actief bij de vereniging. Je kunt met al je vragen en problemen bij ze terecht. Anonimiteit, objectiviteit en vertrouwelijkheid staan voorop! Wel is het van belang om te weten, dat als een vertrouwenspersoon strafbare feiten te horen krijgt, zij de wettelijke plicht heeft om dit te melden.

Contactgegevens vertrouwenspersonen
Janine Bakker
Saskia Huizing